Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
62.Vypočtěte:   ||2 - 3i| - i|2 + i||3