Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
148.V množině C řešte rovnici s neznámou z:   z2 + |z| = 0Dosaďte za z=x+yi,porovnejte imaginární části-dostanete x.y=0,a odsud co platí pro x a y