Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
146.V goniometrickém tvaru vyjádřete komplexní číslo:   Číslo ve jmenovateli je třeba upravit na goiometrický tvar, i převeďte na goniometrický tvar a pak vydělte čísla (argumenty odčítáme) a upravte