Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
144.V goniometrickém tvaru vyjádřete komplexní číslo:   2isinp/4.(cos7p/3+isin7p/3).(cos(-2p/3)+isin(-2p/3))Vynásobte čísla v goniom.tvaru (argumenty sčítáme), vyjádřete 2isinp/4 a upravte