Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
141.V goniometrickém tvaru vyjádřete komplexní číslo:   (1-i)(cos5p/12+isin5p/12)Převeďte 1-i do goniom.tvaru, vynásobte (argumenty sčítáme) a upravte