Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
127.Ze všech komplexních čísel z, pro něž je |z+25i|15, vyberte ta, která mají v intervalu <0,2p) největší argument.Dosaďta za z=x+iy, vypočtěte absolutní hodnotu a řešte nerovnice