Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
115.V goniometrickém tvaru napište komplexní číslo z:   sinx + i.cosxUpravte na goniometrický tvar