Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
110.Komplexní číslo z vyjádřete v algebraickém tvaru:   z=2(cosp/6 + i.sinp/6)Vypočtěte hodnoty goniom.funkcí a upravte