Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
95.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | 2 - 3i | |z| > | 1 + 2i | Vzdálenost obrazu čísla z od počátku je menší nebo rovna absol.hodnota čísla 2-3i a větší než abs.hodnota 1+2i