Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
92.V Gaus.r. zobrazte k.čísla z, pro něž platí:   2 < | z - 1 + 2i | < 7 | z + 2i | a současně | z + 1 + 3i | 2 Vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla 1 - 2i je větší než 2 a menší než 7 a současně vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla -1 - 3i je větší nebo rovna 2