Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
88.Zapište rovnici, která má obraz oboru pravdivosti v Gaus.rovině osu ůsečky určené obrazy čísel 2, i. Vzdálenost obrazu čísla z od obrazů čísel 2, i je stejná.