Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
76.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z -4 + 4i |.| 1 - z |.| (z - )/2| = 0 Vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla 4-4i je rovna 0 nebo vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla 1 je rovna 0 nebo vzdálenost obrazu čísla z od obrazu je rovna 0