Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
73.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z - i | = 2 Vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla i je rovna 2