Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
64.Určete všechna reálná čísla a tak, aby číslo z bylo kompl.jednotkou:   z=a(3+4i)Dosaďte do vzorce absolutní hodnoty a položte rovno 1