Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
58.Vypočtěte:   Vydělte (rozšiřte kompl.sdruženým číslem), upravte a vypočtěte absolutní hodnotu podle vzorce