Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
55.Vypočtěte:   Vydělte (rozšiřte kompl.sdruženým číslem) a vypočtěte absolutní hodnotu podle vzorce