Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
55.Rozložte v součin výrazy:   a) 4x2+1 b) 5 + 2y2 Použijte vzorce a2 + b2 = (a+bi)(a-bi)