Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
142.V goniometrickém tvaru vyjádřete komplexní číslo:   (cos2p/5+isin2p/5).iPřeveďte i do goniom.tvaru, vynásobte (argumenty sčítáme) a upravte