Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
118.Pomocí Moivreovy věty vyjádřete sin4x, cos4x tak, že použijete jen mocnin sinx, cosx pro x reálné Vyjádříte (cosx+i.sinx)4 pomocí Moivreovy věty a podle vzorce, výsledky porovnáte a vyjádříte sin4x, cos4x.