Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
103.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí zároveň:   |z| 2 , |z +1-i| , |z-1-i| Vzdálenost čísla z od počátku je větší nebo rovna 2 a současně je vzdálenosti od obrazu čísla -1+i men39 nebo rovna a vzdálenost od 1+i je menší nobo rovna