Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
89.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z + 1 - i | 0,5 Vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla -1 + i je větší nebo rovna 0,5