Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
85.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z - i | | z + i | Vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla i je menší nebo rovna vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla -i