Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
83.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z - 1 | | z + 1 | Vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla 1 je větší nebo rovna vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla -1