Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
81.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   0,4 | z + 1 - i | 2,4 Vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla -1+i je větší nebo rovna 0,4 a menší nebo rovna 2,4