Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
78.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z - 3i | 10 Vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla 3i je menší nebo rovna 10