Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
77.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z. - 2 |.| z. - 4 |.| |z| - 4 | = 0 Absolutní hodnota čísla z je nebo 2 nebo 4