Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
74.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   |- 4 - 2i|.| z - 4 - 2i | = 0 Vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla 4 + 2i je rovna 0 nebo vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla 4 - 2i je rovna 0