Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
56.V Gaussově rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z - 1 | = 3 Vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla 1 je rovna 3