Generátor testu ...


Generátor testů
      umožňuje vytvořit test (prověrku) z naší databáze příkladů z kapitoly Limita,derivace,integrál.

Postup:

1. Nejprve si vyberete lekce, z kterých se mají příklady čerpat.
2. Pak si zvolíte obtížnost příkladů.
3. Z takto zvolených lekcí a obtížností se vyberou příklady jednou ze dvou metod:

       - metodou výběru příkladů tvůrcem - výběrový generátor nebo
       - metodou náhodného výběru počítačem - náhodný generátor

Po vytvoření testu si můžete nechat test vytisknout.

Generátor také umožňuje tisk správných výsledků příkladů v testu.

Vyberte si tedy generátor:

         - výběrový generátor testů

         - náhodný generátor testů