Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
675.Z lepenky tvaru čtverce o straně a se mají v rozích vyříznout čtverce o straně velikosti x tak, aby vznikla síť kvádru bez horní podstavy. Určete velikost x strany čtverce, víte-li, že objem kvádru vytvořeného z této sítě má být největší.Strana vyříznutého čtverce je a/6