Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
673.Dvě chodby široké 2,4 m a 1,6 m se protínají pod pravým úhlem. Určete délku nejdelšího žebříku, který lze ve vodorovné poloze přenést z jedné chodby do druhé..přibližně 5,6 m