Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
670.Z desky tvaru trojúhelníku, jehož základna je a, výška k základně je v a úhly při základně jsou ostré, má být byříznuta obdélníková deska, přičemž jedna strana obdélníka je části základny. Určete rozměry obdélníka tak, aby jeho obsah byl maximální.Rozměry obdélníka s maximálním obsahem jsou a/2, v/2