Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
650.Najděte minimální vzdálenost bodů paraboly 2x2 - 2y - 9 = 0 od počátku soustavy souřadnic.v=/2