Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
701.Najděte přibližně kořen rovnice x4 + 2x2 - 6x + 2 = 0 v intervalu (0,1) s přesností 0,01.Použijte opakovaně vzorec pro vypočet další aproximace xn+1=xn-f(xn)/f'(xn)...