Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
683.Na rohové trojúhelníkové parcele s přeponou 8 m a s úhlem 60o má být postavena chata s obdélníkovou podstavou. Jaké musí být rozměry základů budovy, aby zastavěná plocha byla co nejmenší?Určete funkci pro obsah obdélníka vepsaného do popsaného trojúhelníka popsaného obdélníka a pak najděte maximum této funkce.