Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
678.Bodem M[3,6] je vedena přímka tak,aby trojúhelník vytvořený tou přímkou a jejími úseky na kladných poloosách měl nejmenší obsah. Napište její rovnici.Určete funkci pro obsah trojúhelníka vytvořeného přímkou a kladnými poloosami a pak najděte maximum této funkce.