Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
677.Dvě auta se pohybují po přímých navzájem kolmých drahách stálou rychlostí v=20 m/s směrem ke křižovatce. V čase to s je jedno auto vzdáleno od křižovatky 100 m, druhé 200 m. Určete čas t, ve kterém bude vzdálenost aut nejmenší a určete tuto minimální vzdálenost.Určete funkci pro vzdálenost aut a pak najděte minimum této funkce.