Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
363.Vypočtěte:   Vytkni v čitateli i jmenovateli nejvyšší mocninu x a přejdi k limitě součinu...