Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
694.Najděte přibližně kořen rovnice x5 + 5x2 + 1 = 0 v intervalu (-1,0) s přesností 0,01.Použijte opakovaně vzorec pro vypočet další aproximace xn+1=xn-f(xn)/f'(xn)...