Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
688.Najděte přibližně kořen rovnice x4 + 3x2 - x - 2 = 0 v intervalu (0,1) s přesností 0,1.Použijte opakovaně vzorec pro vypočet další aproximace xn+1=xn-f(xn)/f'(xn)...