Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
687.Z válcovitého kmene o poloměru r se má vytesat trám co největší hmotnosti. Jaké rozměry musí mít průřez trámu, je-li jeho nosnost dána vztahem k=k.s.v2, kde k je konstanta, s je šířka a v výška průřezu?Určete funkci nosnost trámu a pak najděte maximum této funkce.