Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
664.Číslo 100 rozdělte na dva sčítance tak, aby součet jejich druhých mocnin byl co nejmenší.Určete funkci pro součin dvou činitelů, jejichž součet je 100 a pak najděte maximum této funkce.