Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
659.Číslo 100 rozdělte na dva sčítance tak, aby jejich součin byl co největší.Určete funkci pro součin dvou činitelů, jejichž součet je 100 a pak najděte maximum této funkce.