Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
658.Najděte přibližně kořen rovnice 2x = 4x intervalu (0,1) s přesností 0,00001.Použijte opakovaně vzorec pro výpočet další aproximace xn+1=xn-f(xn)/f'(xn)...