Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
343.Vypočtěte:   Vycházejte z grafu funkce popř.dosazujte několik bodů