Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
30.Jaká má být molární koncentrace kyseliny octové (K = 0,000018), aby se její pH rovnalo 3,1?0.035 M