Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
28.Vypočítejte pH roztoku hydroxidu vápenatého, který je 1.10-3 %. Hustota roztoku je 1?10,4