Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
25.V roztoku hydroxidu draselného byla naměřena hodnota pH = 11. Vypočítejte hmotnost KOH rozpuštěném v roztoku o objemu 10 l.?0,56 g