Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
20.Bylo smícháno 150 ml vodného roztoku kyseliny chlorovodíkové o pH 3,62 a 150 ml vodného roztoku téže kyseliny o pH 4,70. Jaké je výsledné pH směs?3,89