Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
19.Jaká je koncentrace hydroxidových iontů [OH-] v roztoku o pH = 10,92?8,3·10-4